Sản phẩm

Tranh bạc Vịnh Hạ long

  • SKU : VJT-02
  • Giá: 7,000,000
  • Hình ảnh Vịnh Hạ Long – kì quan thiên nhiên thế giới  của Việt Nam được khắc họa thủ công tinh tế và sinh động, 
    Bức tranh làm bằng chất liệu bạc 95%, khung tranh bằng gỗ thông tự nhiên.

 
tag

Xem sản phẩm khác