Sản phẩm

Tranh Mỹ nghệ
Tranh Hạ long Bạc

Tranh bạc Vịnh Hạ long

Hình ảnh Vịnh Hạ Long – kì quan thiên nhiên thế giới của Việt Nam được khắc họa thủ công tinh tế và sinh động, Bức tranh làm bằng chất liệu bạc 95%, khung tranh bằng

VJT-02