Sản phẩm

Sản phẩm ViJAS JEWERLY
Kim Dần tài lộc

Kim Dần tài lộc

Kim Dần tài lộc

VMD

Tranh Hạ long Bạc

Tranh bạc Vịnh Hạ long

Hình ảnh Vịnh Hạ Long – kì quan thiên nhiên thế giới của Việt Nam được khắc họa thủ công tinh tế và sinh động, Bức tranh làm bằng chất liệu bạc 95%, khung tranh bằng

VJT-02