Liên hệ

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CHI NHÁNH ĐÁ QUÝ VIỆT NHẬT - VIMICO

 • Số 193 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung,
  Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
 • info@vijas.com.vn
 • 024 3557 4631
 • http://vijas.com.vn

Tìm hiểu thêm chi tiết các dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng điền vào mẫu liên hệ dưới đây để gửi thông tin yêu cầu của bạn:

 • Họ và tên:
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Số điện thoại:
 • Tiêu đề:
 • Yêu cầu: